OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

REGISTRÁCIA

Na Kysuckú stovku 2020 je môžné sa zaregistrovať prostredníctvom tohto registračného formulára najneskôr do 14. februára 2020 do 24.00 hod. alebo do naplnenia limitu počtu účastníkov (spolu 100 miest pre kategórie Muži a Ženy + 10 miest navyše pre kategóriu Ženy). Po naplnení uvedeného počtu registrovaných účastníkov bude pokračovať registrácia náhradníkov.

:::REGISTRAČNÝ FORMULÁR:::

:::ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV:::

Dôležité upozornenie:
Údaje označené s * sú povinné. V prihlasovacom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). Dátum narodenia treba uviesť vrátane dňa a mesiaca. V opačnom prípade nebude možné odoslať Váš výsledok pre Slovenskú Ultratrailovú Ligu a ITRA.

Minimálny vek účastníka:

Podujatia Kysucká stovka sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov). Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Kysuckej stovke a organizátor svojim podpisom na tom istom mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

Štartovný poplatok a jeho úhrada:
1. Poplatok za štart jedného účastníka je 35 EUR. V prípade objednávky športového trička (materiál: polyester) sa k poplatku pripočítava 12 EUR.

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení účastníci na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Kysuckej stovky v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).

5. Registrácia je platná až po uhradení štartovného poplatku stanoveným spôsobom. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Kysuckej stovky v určenom termíne, bude prihláška zrušená.

6. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptovaný.

Storno účasti:
1. Informáciu o stornovaní registrácie na Kysuckú stovku treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu kysuckastovka@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).


2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 10 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Kysuckú stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu kysuckastovka@gmail.com pred 20. februárom 2020 24.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).